DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • rokovania s daňovými autoritami ohľadom rozhodnutí a vzájomných dohôd
 • poradenstvo a zastúpenie pri daňových kontrolách
 • asistencia v právnych sporoch ohľadom výmeru dane (pred daňovými autoritami, Najvyšším súdom, Ústavným súdom)
 • sťažnosti na Ústavnom súde a daňových autoritách
 • Poradenstvo vo finančnom trestnom konaní
sluzby_01
sluzby_02

PRE RODINNÉ, MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

 • finančné účtovníctvo a mzdová agenda, outsourcing
 • zostavovanie účtovných závierok a daňových priznaní
 • poradenstvo a zastupovanie pri daňových kontrolách
 • optimalizácia právnej formy, strategické daňové plánovanie
 • podnikateľské poradenstvo, rozpočet, finančné a business plány
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva, sociálneho poistenia a daní zo závislej činnosti
 • poradenstvo v oblasti financovania a asistencia pri získavaní bankových úverov
 • poradenstvo pri zakladaní alebo transformácii spoločnosti
 • pomoc pri komunikácii s úradmi
 • postup pri právnom nástupníctve
 • vedenie podnikateľskej administratívy, asistencia pri úradnej korešpodencii

SLOBODNÉ POVOLANIA, LEKÁRI, PRÁVNICI, UMELCI A INÉ FYZICKÉ OSOBY

 • finančné účtovníctvo a mzdová agenda
 • zostavovanie daňových priznaní a optimalizácia dane
 • poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia
 • poradenstvo pri zakladaní firmy a rozhodovaní o právnej forme
 • rozpočty, investičné plánovanie a financovanie
 • poradenstvo a kontrola metód paušálneho zdaňovania
 • daňová optimalizácia rozhodovania o nehnuteľnostiach a štruktúre majetku
sluzby_03

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulár, do správy napíšte Vašu požiadavku a my sa Vám hneď ako to bude možné ozveme.

©2019 BENETAX, s.r.o.